{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

阿彌陀佛 吉祥如意

Welcome

阿彌陀佛 吉祥如意

Welcome

阿彌陀佛 吉祥如意

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
寶篋印陀羅尼寶塔綠桌布19公分【十方】146482

寶篋印陀羅尼寶塔綠桌布19公分【十方】146482

NT$400
NT$360
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
Add to Wishlist
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.
Add to Wishlist
Description
規格:約19公分


■第一層【地大、方輪】破除由地大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們財福圓滿富樂自在。
■第二層【水大、圓輪】破除由水大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們無災無障圓滿成佛。
■第三層【火大、三角輪】破除由火大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們人緣廣增如意吉祥。
■第四層【風大、半月輪】破除由風大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們無災無障圓滿成佛。
■第五層【空大、寶珠輪】破除由空大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們諸願圓滿所求遂心。
●寶篋印陀羅尼經云:『復有眾生,重罪報故,百病集身,苦痛逼心,誦此神咒二十一遍,百病煩惱,一時消滅壽命延長,福德無盡。』
●又云:『若人求福至其塔(寶篋印寶塔)所,一花一香,禮拜供養,右繞行道,由是功德,官位榮增,不求自至,壽命富饒,不祈自增、怨家盜賊,不討自敗,怨念詛咒,不厭歸本,疫厲邪氣,不拔自避,善夫良婦,不求自得,賢男美女,不禱自生,一切所願,任意滿足。』 

●供養此經的無量功德:
『若有人,以香華塗香,華鬘衣服,微妙嚴具,供養此經,即成於彼十方九十九百千萬俱胝,如來之前,以天香華,衣服嚴具,七寶所成,積如須彌,盡以供養,種植善根,亦復如是。』
●書寫此經給塔裝藏開光的無量功德:
『若有眾生,書寫此經,置塔中者,是塔即為,一切如來,金剛藏窣都婆。即為九十九百千萬俱胝,如來窣都婆,即為一切如來,神力所護。』
●以此經給佛像及窣都婆裝藏的無量功德:
『若佛像中,窣都婆中,安置此經,其像即為七寶所成,靈驗應心,無願不滿。』
●禮拜供養塔及塔像的無量功德:
『若有有情,能於此塔,一香一華,禮拜供養,八十億劫生死重罪,一時消滅,生免災殃,死生佛家。若有應墮阿鼻地獄,若於此塔,或一禮拜,或一右繞,塞地獄門,開菩提路。』
◆塔及形像所在之處的無量功德:
『塔及形像,所在之處,一切如來,神力所護,其處不為,暴風雷電,霹靂所害,不為毒蛇,蚖蝮毒蟲,毒獸所傷。不為獅子,狂象虎狼,野幹蜂蠆,之所傷害。亦無藥叉羅剎部多那毗舍遮,魑魅魍魎,癲癇之怖。亦復不為,一切寒熱,諸病?瘺,癰疽瘡疣,疥癩所染。』

●若人作塔書寫此神咒裝藏開光的無量功德:
『若人作塔,以土石木,金銀銅鉛,書此神咒,安置其中,才安置已,其塔即為,七寶所成,上下階級,露盤傘蓋,鈴鐸輪橖,純為七寶。其塔四方,如來形相,由法要故,一切如來,堅住護持,晝夜不去,其七寶塔,全身舍利,之妙寶藏,以咒威力,擢竦高至,阿迦尼吒,天宮之中,塔所串峙,一切諸天,晝夜瞻仰,守衛供養。”“若複有人,為種善根,隨分造塔,或泥或磚,隨力所辦,大如菴羅,高四指許,書寫神咒,安置其中,持以香華,禮拜供養,以其咒力,及信心故,自小塔中,出大香雲,香氣雲光,周遍法界,薰馥晃曜,廣作佛事,所得功德,如上所說,取要言之,無願不滿。』『一切所願,任意滿足。』
Shipping & Payment

Delivery Options

 • 新竹物流 - 常溫
 • Family Mart Pickup only (C2C)
 • Family Mart Pickup and pay in store (C2C)
 • 7-11 Pickup only (C2C)
 • 7-11 Pickup and pay in store (C2C)
 • 門市自取

Payment Options

 • Credit Card
 • Apple Pay
 • Pay on Family Mart Store Pickup (C2C)
 • Bank Transfer
 • Cash on Delivery (新竹物流 - 常溫)
 • Pay on 7-11 Store Pickup (C2C)
Customer Reviews
{{'product.product_review.no_review' | translate}}