{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

阿彌陀佛 吉祥如意

Welcome

阿彌陀佛 吉祥如意

Welcome

阿彌陀佛 吉祥如意

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
準提佛母{三色金}墜飾【十方】132822

準提佛母{三色金}墜飾【十方】132822

NT$3,000
NT$2,700
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
Add to Wishlist
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.
Add to Wishlist
Description

準提佛母{三色金}墜飾
規格:約2.5*1.8*0.8公分

材質:銅 三色金{金.銀.玫瑰金}介紹:準提菩薩的準提神咒以靈驗而著稱,且持誦者只要虔誠又具善心,無論在家、出家,茹素、食肉,一律可得福佑、如願。此乃準提菩薩之大悲願力,然行者若能漸次斷酒斷肉,亦善也。

其咒曰:南無。颯多喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折隸。主隸。準提。娑婆訶。

Namah Saptanam Samyaksambudda Kotinam Tadyatha Om Cale Cule Cunde Svaha

--------------------------

修準提法得八大菩薩守護

--------------------------

準提菩薩以八大菩薩為眷屬,若有眾生常念準提佛母的聖號及準提神咒,就有八大菩薩時常保護著您,因為這八尊菩薩--觀自在菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩、文殊師利菩薩、除蓋障菩薩、地藏菩薩{準提經會釋列出此八大菩薩}和準提佛母有特別的因緣。

其經文證明如下:七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌{七俱胝佛母所說准提陀羅尼經不空奉 詔譯}:『次結寶車輅印

二手內相叉仰掌。二頭指橫相拄。以二大指各捻頭指根下。想七寶車輅。佛部使者駕御七寶車輅。乘空而去。至於色界頂阿迦尼吒天毘盧遮那佛宮殿中。誦真言七遍真言曰:唵睹嚕睹嚕吽{引}

由誦真言結印加持故。七寶車輅至色界頂。准提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶。乘七寶車輅』

准提佛母有八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶從毘盧遮那佛宮殿乘七寶車輅至行者面前。

又經文曰:

『若有誦此陀羅尼者。乃至未坐道場。一切菩薩常為善友。』{佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經‧大唐天竺三藏‧地婆訶羅‧譯}『若有誦此陀羅尼者。乃至未坐道場一切菩薩為其勝友。』{佛說七俱胝佛母准提陀羅尼經‧唐‧天竺三藏‧金剛智‧譯}

由此可知,持準提咒、修準提法,不但得七俱胝無量諸佛的佛光普照,也得八大菩薩,諸大明王護法等守護,可知此咒功德之廣大。

-------------------------------------------------
Shipping & Payment

Delivery Options

 • 新竹物流 - 常溫
 • 新竹物流 - 常溫
 • Family Mart Pickup only (C2C)
 • Family Mart Pickup and pay in store (C2C)
 • 7-11 Pickup only (C2C)
 • 7-11 Pickup and pay in store (C2C)
 • 門市自取

Payment Options

 • Bank Transfer_SHOPLINE Payments
 • Credit Card
 • Apple Pay
 • Pay on Family Mart Store Pickup (C2C)
 • Bank Transfer
 • Cash on Delivery
 • Cash on Delivery (新竹物流 - 常溫)
 • Pay on 7-11 Store Pickup (C2C)
Customer Reviews
{{'product.product_review.no_review' | translate}}